Den lille mindfulnesskolen av Lisbeth Pettersen 

 

DEN LILLE MINDFULNESSKOLEN

4. Hvordan har du det?   
Av Lisbeth Pettersen

Det store zen-spørsmålet er: Hvem er jeg? Hvem styrer  tankene, hvem er jeg bak følelsene?  

Zen handler ikke om å tro. Man øver seg i stedet på å observere det som er, både utenfor og det som skjer på innsiden. Zen har en forskers innstilling, det aksepterer ikke ferdige konklusjoner, men søker etter ny innsikt.

Din interesse for å utforske livet både innenfra og utenfra kan komme av at du ikke har det så bra, og ønsker å få det bedre. Eller kanskje du har kommet til et punkt i livet hvor du spør deg selv: Var dette alt? Er det virkelig ingen annen mening utover å produsere og konsumere? Er det noe jeg går glipp av?      

I den urgamle, østlige tilnærmingen til livet, sees kropp og sinn som en helhet. I Vesten har man tradisjonelt hatt et klart skille mellom kropp og sinn. Etter hvert har det blitt allment akseptert også her at man faktisk kan tenke på seg stress og sykdom, og at kroppen påvirkes negativt når sinnet er i konstant disharmoni – redd, sint, irritert, uoppmerksom.

Forskning har også vist at maten vi spiser, påvirker sinnet (the mind) og hva vi føler. Vi vet at fysiske aktiviteter kan hjelpe mot depresjoner. Så dette går begge veier: Kropp og sinn virker selvsagt inn på hverandre.                   

Det er gjengs oppfatning at stress kan deles i to: sunt stress, som kommer og går når du tar i et ekstra tak og er under press i en periode. Og usunt stress, som ligger som et konstant teppe over livet ditt.       

Naturen har gitt oss følelser. De har en funksjon. Liksom ville dyr er vi blitt utstyrt med en «kjemp eller flykt»-respons. En refleks som skal hjelpe oss raskt ut av farlige situasjoner. Når vi blir sinte eller redde, går pulsen kraftig opp, hjertet dunker, du hyperventilerer, øynene blir større: Vi gjør oss klare for å slåss eller ta beina på nakken og løpe vekk fra faren.      

Men «kjemp eller flykt»-bryteren bør slås helt av når den akutte faren er over. Det er langt bedre energiøkonomi å slippe skuldrene ned, magen ut og slappe godt av mellom slagene, slik ville dyr gjør. Og er vi egentlig så ofte i fare? Står det stadig om livet? Må vi gå rundt med så tykk rustning og så skarpe horn i hverdagen? 

Problemet med vedvarende negative emosjoner er at de står i veien for hverdagslykken. De hindrer oss i å føle andre og bedre saker, og de bremser utviklingen av empati, som i seg selv er en vei til et lykkeligere liv.           

Å være permanent i alarmberedskap, selv om det bare er på lavbluss, forsurer kroppen og sinnet. Det spiller ingen rolle hva den utløsende faktoren for reaksjonen er. Noe skjer og vi reagerer ulikt: En blir forbannet, en annen trist, noen blir deprimerte. Vi føler det vi føler. Og vi kan ikke bestemme hva vi skal føle, men vi kan hjelpe oss selv ut av denne fella gjennom økt bevissthet på hva som skjer, og ved å bruke enkle teknikker som roer ned tankene og pusten.         

I boken Kunsten å være lykkelig formidler Dalai Lama noen innsikter om veien til et lykkeligere liv. 

Dalai Lama oppsummerer sin filosofi slik:       
«Så lenge du ikke har den indre holdningen som framkaller sinnsro, hjelper det ikke hvilke ytre bekvemmeligheter du har; de vil aldri kunne gi deg den følelse av glede eller lykke som du søker. Hvis du derimot har denne indre egenskapen, sinnsroen, en viss indre balanse, er det fortsatt mulig å leve et godt og lykkelig liv, selv om du mangler enkelte ytre bekvemmeligheter, som du vanligvis ville ha ansett som nødvendig for å være lykkelig.»      

Mindfulness handler ikke om positiv tenkning, eller om å tvinge seg selv til å se det positive i alt. Metoden handler helt enkelt om å skjerpe sansene.  Om å sette oppmerksomhetens lys på noe. Kanskje på tankene. Kanskje på følelser. Vi søker å observere det som skjer både inni oss og utenfor, uten å evaluere. Og deretter gi slipp.

Når sinnet blir roligere, får vi litt avstand til brusende følelser og tankemylder. Det gjør det lettere å få øye på underliggende faktorer vi ikke var oppmerksomme på. Det kan være et mønster eller en strategi vi bruker i hverdagen, som ikke er gunstig.

Innsikt i et fenomen betyr at det ikke lenger er en skjult, ubevisst refleks. Vi ser hva som skjer og forandring blir mulig.

I vår kultur sammenligner vi oss kontinuerlig med hverandre, en meningsløs akt, siden vi er totalt ulikt skrudd sammen. Vi har forskjellige gener, ulik livserfaring og holdning til livet. Men det gir derimot god mening å følge med på sin egen utvikling og eksperimentere. 

Du kan for eksempel sammenligne hvordan du føler deg etter noen ukers praktisering av meditasjonsteknikker i forhold til tidligere. Det gir deg nyttig informasjon. Deretter er det en ren viljesak om du ønsker å fortsette utforskingen.    

Det er ikke de store høydene eller de dypeste dalene som blir summen av våre liv. Det er grunnfølelsen, den du alltid faller tilbake på når et øyeblikk av suksess er feiret, eller når en depresjon slipper taket i deg. 

Når vi rydder i hodet jevnt og trutt, skaper vi bedre kår for hverdagslykke. Dette er ingen lettvint New Age-påstand, men 2500 år gammel visdom. Det er ingen teori, men en gjennomprøvd praksis på flere kontinenter.

Det handler ikke om å tro på noe som helst, men om å erfare og skaffe seg mer selvinnsikt.

ØVELSE:

Sjekk hva sinnet ditt holder på med. 

Sett deg godt til rette et sted hvor du kan være helt uforstyrret. Lukk øynene – prøv nå å stoppe alle tankene som kommer. Du skal ha full stillhet i hodet i ett helt minutt.
Hvordan gikk det? Kanskje du for første gang blir oppmerksom på at det er umulig å stoppe tankene ved ren viljestyrke?
Gjør øvelsen på nytt, men denne gangen sitter du fem hele minutter, bare lytter og lar tankene gå dit de vil. Skriv deretter en liste over hva tankene dine holdt på med. Hva var de opptatt av? Handlet tankene om fortid eller framtid?   
© 2014 Insearch Media

Vil du lese flere kapitler?
Klikk på facebook-linken nedenfor og lik siden. Da blir du oppdatert om nyheter
.

  BØKER AV LISBETH PETTERSEN    
                                 La meg ikke huske                Lev mer med mindfulness          Den lille mindfulnesskolen av Lisbeth Pettersen      Zen Lounge facebook